Проектиране и изграждане на подови инсталации

Фирмата предлага проектиране и изграждане на подови отоплителни инсталации.Водното подово отопление е уникално по рода си решение за отопление на жилищни и производствени помещения, осигуряващи икономия на енергия. Ниската температура на флуида позволява ниски сметки на ток,пелети,газ и твърдо гориво.Правилното калкулиране на инсталацията позволява комбинации от различни варианти и схеми на проектиране както за отопление, така и за охлаждане.