17години опит

Защо да изберете нас

  • Фирмата предлага голямо разнообразие от марки – OSAKA, MIDEA, PANASONIC, FUJI,TREO, MITSUBISHI Heavy industry,MITSUBISHI ELECTRIC, GREE,DAIKIN,TOSHIBA;
  • При нас може да получите предварителен оглед и консултация за климатизация, съобразена със спецификата на обекта;
  • Осигуряваме доставка, монтаж, профилактика и сервиз на климатици и климатични системи;

Сертификат на фирмата

  • За работа с флуорирани парникови газове.
  • За извършване на монтаж,поддръжка и сервизно обслужване на хладилни и климатични инсталации и термопомпи,съдържащи до или над 3кг фреон.
  • Системата сама проверява дали има утечка или не на хлад.агент– лесен начин да се изпълнят изискванията на законодателството за F-газ
  • Настоящата директива за F-газ (прилагаща се в EС) изисква системи с повече т 3 kg хл.агент да се проверяват на всеки 12 месеца. Системи с повече от 30 kg хлад. агент трябва да се проверяват на всеки 6 месеца.
  • Отговорност на собственика на системата е да се грижи за тези регулярни проверки и да пази протокол-отчет от тях.
  • Един “индиректен метод” за проверка на утечка е задоволителен като проверка в съответствие на закона в EС (въпреки че може да се направи по-стриктен от местното правителство).